Atlantic salmon.
Seared Atlantic salmon napped with a scallion velouté